Vi förändrar beteenden

vit_linje

 

Vi förändrar beteenden

vit_linje

Duveholmsgruppen arbetar för att bedriva högkvalitativa boende med rätt insatser utifrån ett traumaperspektiv med beteendeterapeutiska interventioner som bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.

Läs om våra höga betyg i vårt kvalitetsindex.

Detta åstadkoms genom grundliga behovsanalyser som övergår till genomförandeplan. Genomförandeplanen byggs upp i samråd med socialtjänst och den placerade utifrån beteendetermer som gör vårt arbete metodiskt och mätbart samt lätt att justera när behoven förändras. Vi erbjuder hög personaltäthet med adekvat kompetens. Varje ungdom erbjuds också kontinuerlig psykologkontakt under hela deras placeringstid.

Duveholmsgruppen arbetar för att bedriva högkvalitativa boende med rätt insatser utifrån ett traumaperspektiv med beteendeterapeutiska interventioner som bygger på beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder.

Detta åstadkoms genom grundliga behovsanalyser som övergår till genomförandeplan. Genomförandeplanen byggs upp i samråd med socialtjänst och den placerade utifrån beteendetermer som gör vårt arbete metodiskt och mätbart samt lätt att justera när behoven förändras. Vi erbjuder hög personaltäthet med adekvat kompetens. Varje ungdom erbjuds också kontinuerlig psykologkontakt under hela deras placeringstid.