Neurofeedback

Duveholmsgruppen erbjuder Neurofeedback till de ungdomar som är placerade hos oss som en del i behandlingen.

Neurofeedback kan beskrivas som ett omfattande träningssystem för hjärnan och stödjer förändring på cellnivå och är ett alternativ till farmakologisk behandling.

Neurofeedback används framgångsrikt för behandling av depression, ångest, ADHD, ADD, OCD, sömnproblem, epilepsi, posttraumatisk stress (PTSD) och missbruk samt många fler psykiska och fysiska besvär. Människor med medfödda såväl som förvärvade hjärnskador har funnit neurofeedback som en effektiv metod för att reducera besvärande symtom.

computer

Vi är därför mycket stolta och glada för att vi kan erbjuda detta till våra ungdomar som en del i deras förändringsarbete.

Vår erfarenhet säger att många av de ungdomar som kommer till oss ofta upplevt trauma, försummelse och har en ångestproblematik. Detta sätter ofta igång flight or fly responsen hos dem vilket skapar många oänskade beteenden som leder till smärta och lidande.

Varför är då Neurofeedback bra för våra ungdomar?

Flight or fly responsen utlöses av riktigt eller föreställt hot och hjärnan skickar då en signal att kroppen skall förbereda sig för att slåss eller fly vilket startar en våg av kroppsliga fysiologiska förändringar. Ökad muskeltension, andning, blodtryck, hjärtslag och hjärnvågor samt sänkning an skinnets temperatur.

Om hjärnan nu bestämmer sig för att det var falskt alarm och dra tillbaka åtgärderna för ”krig” tar det upp till tre minuter för det parasympatiska systemet att återställa kroppens lugn. Men om hjärnan bestämmer sig för att det är ”krig” fortsätter förberedelserna i kroppen.

En större del av våra ungdomar lider av någon form av ångestproblematik och/ eller trauma och aktiverar flight or fly responsen så ofta att man kan tro att de triggas av andra människor.

neurofeedback_brain

Neurofeedback träning främjar bättre kontroll över cerebral cortex (Hjärnans högre strukturer som beslutsfattande, konsekvenstänk, organisering). Detta i sin tur resulterar i att livet fungerar generellt bättre och att det inte finns mycket som upplevs som faror eller hot. Det blir då som ringar på vattnet och välmående föder vidare välmående. Ungdomen får känna att den börjar lyckas istället för att misslyckas, känna att den får beröm istället för skäll, känna att de kan påverka sin vardag istället för att bli bestämda över och ser att framtiden ligger i deras händer!

SVT Nyheter har publicerat en artikel om Neurofeedback som du kan läsa här.