HVB 13-18 år

Duveholmsgruppen är ett litet HVB med hemmakänsla. Vi erbjuder Hem för vård och boende till ungdomar i ålder från 13 år till dess att de fyller 18 år. Dessa ungdomar befinner sig i en extra utsatt situation, ofta med trasiga relationer, diagnoser och trauman.

De har av den anledningen särskilda behov av hög personaltäthet, förutsägbarhet och trygghet. Det är de ledorden som ligger till grund för det specifika stöd vi arbetar med på vårt boenden för våra ungdomar.

Vår personal
Vi arbetar med hög personaltäthet och  adekvat kompetens. Samtlig personal är MI-Utbildad och i den dagliga driften finns psykolog närvarande några dagar i veckan samt vid behov och handledning av personal. I verksamheten arbetar socionomer,  beteendevetare,  Psykolog/kriminolog samt behandlingsassistenter.

Verksamheten har samarbete med Legitimerad Psykolog som också finns på plats i den dagliga driften. Även arabisk och persisktalande psykolog finns knuten till verksamheten.