Stödboende för vuxna

Individuellt boende med stöd i hemmet

Duveholmsgruppen erbjuder stödboende för människor i åldern 21–65 år med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och kriminalitet.

Syftet är att hjälpa individen att klara av eget boende och ge ökad möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Duveholmsgruppen anpassar stödboendet utifrån varje individ och skapar lösningar utifrån den enskilde. Vi stöttar individen i ADL träning, praktik/arbete, social träning, motivation, skapa vardagsstruktur, kontakt med myndigheter samt medicinhantering. Våra boenden består av en harmonisk och trygg atmosfär som skapar trygghet för individen.

Duveholmsgruppen kan erbjuda psykolog, läkare, sjuksköterska, kurator och terapeut utan väntetider vid behov. Detta görs i samråd med uppdragsgivare och den enskilde.