Skyddat boende

Hedersrelaterat / Våld i nära relation

En grupp vi har stor erfarenhet av är våld i nära relation och då i synnerhet mamma med ett eller flera barn. Vi har flera lägenheter och villor där vi kan ta emot större barnfamiljer.

Vi har personal utbildad inom FREDA. Vi erbjuder risk- och skyddsbedömningar enligt FREDA samt bedömning av risk för hedersrelaterat våld i enlighet med PATRIARK.

Det finns även möjlighet att ta med sig husdjur.

Våra boenden

Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. De finns på olika orter vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är inredda med möbler och köksutrustning, i fint skick och i dialog med klienten ordnar vi eventuell extra utrustning som behövs. Alla våra boenden är självhushåll där tanken är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.