Öppenvård

Duveholmsgruppen öppenvårdsmottagning ligger på Trädgårdsgatan 2 i Norrköping. Öppenvårdsmottagningen består av psykolog, kurator, psykiatrisjuksköterska, beteendevetare och socionom. Duveholsgruppens öppenvård riktar sig till barn och vuxna inom Duveholmsgruppen men också till privata kunder/aktörer. Vården kan exempelvis bestå av psykiatriska utredningar, Neurofeedback och samtal. Vi har bred kompetens inom områdena psykisk hälsa, ­neuropsykiatri och riskbruk/missbruk. Vi använder oss bland annat av KBT (kognitiv beteendeterapi), Neurofeedback och MI (motiverande samtal).