Familjehem vuxna

Som vuxen i våra familjehem kan man placeras för att man behöver få en ny start i livet. Det kan vara efter ett långvarigt missbruk, en fängelsevistelse, ett boende på någon institution eller av någon annan orsak. Då kan man behöva landa en stund med trygga och stabila människor omkring sig innan man är helt redo att stå på egna ben. Genom ett boende i familjehem kan man i lugn och ro få detta stöd och den sociala gemenskap som behövs.

Målet är alltid att våra placerade ska må bra i den familjegemenskap som ett boende i familjehem innebär. Att man ska kunna leva drogfritt, om det är det som varit problemet, att man ska ha en meningsfull sysselsättning på dagarna och komma in i en normal dygnsrytm. Man får varje dag träna på de vardagliga rutiner som ett ”normalt” liv innebär. I allt detta finns vi med och stöttar och handleder våra familjehem som utför det dagliga arbetet med den placerade.

Sin dagliga sysselsättning kan man om man vill ha i familjehemmet. Vi har familjehem med flera olika möjligheter. Om inget utav det som familjehemmet jobbar med på dagarna intresserar klienten så hjälper vi till att ordna en praktikplats utanför hemmet. En del av våra vuxna placerade väljer istället att studera på ett eller annat sätt. På Komvux, folkhögskola, studiecirklar eller på något annat sätt.

Duveholmsgruppen kan erbjuda olika former av fritidsaktiviteter för den placerade. Här utgår vi från klientens önskemål och behov.

Under den tid man som vuxen bor i något av våra familjehem hjälper vi gärna till med ansökan om eventuell skuldsanering, lämplighetsintyg, körkort, olika myndighetskontakter och att göra upp avbetalningsplaner med inkassobolagen om sådana skulder finns.

Vi arbetar också för att den placerade ska kunna återuppbygga en relation med sitt ursprungsnätverk om det finns en önskan om det. Det kan gälla egna barn, föräldrar, syskon och sitt övriga nätverk. Duveholmsgruppen stödjer de kontakterna som är bra för den placerade och dennes utveckling.

Om behov skulle uppstå kan Duveholmsgruppen även erbjuda psykolog, sjuksköterska, läkare och kurator för den placerade.

Duveholmsgruppen har möjlighet att slussa ut till företagets Stödboendeverksamhet som består av egna lägenheter i Norrköping och Linköping.